En het Milieu

Stoken met hout is niet slecht voor het milieu. Integendeel. Als u maar het juiste brandhout gebruikt en uw houthaard goed gebruikt.

Aandachtspunten:
• Gebruik goed gedroogd en ongeverfd hout
• Zorg dat de haard goed warm wordt, gebruik daarom voldoende hout
• Zorg voor voldoende lucht. Laat het vuur goed branden, stook niet getemperd
• Hoe beter de verbranding (dicht toestel), hoe meer rendement en minder roet het vuur geeft
• Neem een stooktoestel met de juiste capaciteit. Een te grote haard kan zijn warmte niet kwijt, met onvolledige verbranding tot gevolg

Geen extra CO2-uitstoot
In een boom zit veel kooldioxide (CO2) opgeslagen. Tijdens het groeiproces ontrekt de boom CO2 aan de lucht. Als een boom afsterft en verrot komt er weer evenveel CO2 vrij als bij verbranding. Dat betekent: stoken met hout is ‘CO2-neutraal’ (zie afbeelding).
Bij goed (productie)bosbeheer is hout bovendien een onuitputtelijke energiebron.

milieu