Technische aspecten

U wilt graag de comfortabele warmte en het gemak van een gashaard? Afhankelijk van een aantal technische aspecten van uw woning zijn er vele mogelijkheden.
Houdt u rekening met de volgende informatie:

Open of gesloten verbranding
Open verbranding betekent dat het haardvuur lucht aanzuigt uit uw woonruimte. Kierdicht geïsoleerde nieuwbouwwoningen (na 1980) zijn hiervoor niet geschikt. Want indien er te weinig luchtaanvoer is, zal het zuurstofgehalte in de woning dalen. Tenzij er extra ventilatievoorzieningen worden getroffen.

Er zijn twee typen: open (schoorsteengebonden) gashaarden en gasblokkenvuren.
Gesloten verbranding. Gesloten gashaarden en kachels zijn ideaal voor bewoners van een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning (bouwjaar na 1980). Een gesloten gashaard ontneemt geen zuurstof aan de woonruimte. Deze haarden kunnen geïnstalleerd worden met een gecombineerd aan- en afvoerkanaal door een zijgevel. Het kanaal voorziet zowel in aanzuiging van zuurstof voor verbranding, als in de afvoer van rookgassen.

Controleer uw schoorsteen
Is er al een schoorsteen aanwezig in uw woning? Het is goed mogelijk om deze te benutten voor de rookgasafvoer van uw nieuwe gashaard. Beoordeel eerst uw schoorsteen op lengte, doorsnede, bochten en kwaliteit.